Dödsmetall

Melodisk death metal

Melodisk death metal, eller melodisk dödsmetall, är en subgenre till dödsmetall som har sitt ursprung i Sverige, närmare bestämt i Göteborg. Faktum är att genren är så nära förknippad med...

Läs mer

Om bandet Death

Bandet Death har en säregen ställning inom dödsmetallen. Detta är det band som sägs ha namngivit hela genren och anses ha varit en stor och pådrivande faktor för dödsmetallens framväxt....

Läs mer

Om Cannibal Corpse

Ett av de mest kända dödsmetallbanden som ännu är aktiva är bandet Cannibal Corpse från USA. Bandet startade i Buffalo men är numera aktiva i Florida. Bandet är det första...

Läs mer

Dödsmetall i Sverige

Den svenska dödsmetalscenen brukar internationellt kallas för swedish death metal eftersom den dödsmetal som växt fram i Sverige har ett särskilt sound jämfört med annan dödsmetal. Man förknippar den svenska...

Läs mer

Kontroverser kring genren

Med en så pass extrem framtoning som finns inom genren dödsmetal är det naturligt att det genom åren har uppstått en hel del kontroverser och kritik gentemot densamme. Det har...

Läs mer

Texter inom dödsmetall

Ett av de mest typiska tecknen för dödsmetallen är dess låttexter. Dessa handlar kanske främst om satanism och extremt våld, men också sådant som politik, filosofi och religion. Det går...

Läs mer

Dödsmetall och historia

Var ordet dödsmetall kommer ifrån finns det en hel del teorier om, en teori är att det kommer från låten Death Metal som fanns med på en skiva från 1985...

Läs mer

Allmänt om dödsmetall

Ordet dödsmetall kommer från engelskans death metal och är en mer extrem variant av musikgenren heavy metal. Musikstilen utmärks kanske framförallt av sångstilen growling, som är en typ av morrande...

Läs mer