Allmänt om dödsmetall

Allmänt om dödsmetall

Ordet dödsmetall kommer från engelskans death metal och är en mer extrem variant av musikgenren heavy metal. Musikstilen utmärks kanske framförallt av sångstilen growling, som är en typ av morrande eller rytande typ av sång som leder tankarna till demoniska väsen. Den utmärks också av den särskilda trumtekniken, de nedstämda och distade elgitarrerna samt basgången. Texterna inom genren handlar ofta om extrema, morbida ämnen och brukar innefatta ämnen så som till exempel döden, kannibalism, ockultism, mord och våld i allmänhet.

Dödsmetallen har som så mycket annat sitt ursprung i 1980-talets USA där band så som Slayer och Venom var viktiga influenser. Mer extrema dödsmetall namn som blivit kända även utanför kretsen är också band så som Morbid Angel och Cannibal Corpse. Sedan dödsmetallen uppstod har den kommit att utvecklats i ytterligare riktningar så som till exempel brutal death metal och melodisk death metal.

Fansen till genren kan sägas klä sig i ett slags mellanland mellan Heavy Metal och Black Metal. Vanligt förekommande fenomen på konserter är bland annat så kallad stage diving som innebär att någon av artisterna i bandet slänger sig ut i publiken som sedan lyfter runt denne i publikhavet. Andra vanligt förekommande fenomen är till exempel headbanging samt mosh som är ett slags framtvingat slagsmål bland publiken.

Det tog ett par år innan genren spred sig från Europa till USA, närmare bestämt tills början av 1990-talet. Genren spreds i stort sett till hela Europa men framförallt till Sverige och Storbritannien. Sverige blev sedermera världsledande inom inriktningen melodisk death metal. Internationellt kallas den svenska typen av melodisk death metal ofta för just swedish death metal. Den svenska scenen växte framförallt fram ur punkscenen vilket har gett det ett unikt sound. De mest kända svenska banden inom genren är Morbid, Nihilist, Unleashed och Dismember. Eftersom den melodiska metallen växte fram i Stockholm och Sverige och blev den mest populära undergenren sågs Sverige länge som världsledande inom Death Metal över huvud taget.

Även om death metal är ett relativt känt fenomen för allmänheten beror detta kanske främst på musikstilens extremitet. Musikstilen är alltså inte särskilt stor utanför den inbitna fan-skaran. Dock finns det undantag med band så som till exempel Slayer, men det bandet förknippas ofta med genren trash metal snarare än just death metal.

Den enskilda person som ansetts betyda mest för genrens framväxt och utveckling är Chuck Schuldiner som var frontman och sångare i bandet Death. Han föddes år 1967 i New York och brukar kallas för dödsmetallens fader. Han var inspirerad av band så som Iron Maiden, Kiss och Metallica. Förutom att vara en del av bandet Death har han också medverkat tillfälligt i bandet Slaughter, samt bandet Control Denied. Schuldiner avled i Cancer år 2001, han blev 34 år gammal.

startit