Dödsmetall

Melodisk death metal, eller melodisk dödsmetall, är en subgenre till dödsmetall som har sitt ursprung i Sverige, närmare bestämt i Göteborg. Faktum är att genren är så nära förknippad med...

Läs mer

Bandet Death har en säregen ställning inom dödsmetallen. Detta är det band som sägs ha namngivit hela genren och anses ha varit en stor och pådrivande faktor för dödsmetallens framväxt....

Läs mer

Den svenska dödsmetalscenen brukar internationellt kallas för swedish death metal eftersom den dödsmetal som växt fram i Sverige har ett särskilt sound jämfört med annan dödsmetal. Man förknippar den svenska...

Läs mer
startit