Om bandet Death

Om bandet Death

Bandet Death har en säregen ställning inom dödsmetallen. Detta är det band som sägs ha namngivit hela genren och anses ha varit en stor och pådrivande faktor för dödsmetallens framväxt. Chuck Schuldiner som var bandets frontman och sångare brukar kallas för dödsmetallens fader och efter dennes bortgång i cancer i slutet av 2001 upplöstes bandet.

De bildades i Florida och har haft en hel rad olika medlemmar. Sedan bandet startade tills det upplöstes hade bandet haft hela 27 olika medlemmar som bytts ut under tidens gång. Bandet hann släppa sju studioalbum under sin tid som aktiva mellan år 1983 – 2001. Deras genre brukar även, förutom dödsmetall kategoriseras som progressive metal vilket är ett mer allmänt begrepp för lite hårdare metal.

Förutom studioalbum har bandet släppt tre livealbum samt en hel radda med demos. För nybörjaren rekommenderas samlingsalbumet Fate: The Best of Death. På grund av medlemmarnas ständiga utbyten är det just Chuck Schuldiner som anses ha varit den drivande kraften för bandets och genrens framgångar.

startit