Texter inom dödsmetall

Texter inom dödsmetall

Ett av de mest typiska tecknen för dödsmetallen är dess låttexter. Dessa handlar kanske främst om satanism och extremt våld, men också sådant som politik, filosofi och religion. Det går även att hitta en hel del samhällskritik i många texter.

Ett av de första ämnena som utmärkte dödsmetallen var splatter och extremt våld som bland annat Necrophagia och Death introducerade. Skillnaden mellan våldet och obsceniteten inom dödsmetallen och inom andra metalgenrer är att de är mycket mer explicit skildrat och extremt. Bara namnet Cannibal Corpse väcker ju inte direkt de trevligaste asociationerna. Dessutom finns det ofta en del extrem humor inblandat i texterna som ofta uttrycker sig i de extrema överdrifterna av våldets skildringar.

Man kan ju då fråga sig varför man vill lyssna på sådana hemskheter, och det är ju kanske inte alltid så lätt att förstå. En sociolog vid namn Keith Harris menar att de texter som handlar om exempelvis styckade kroppsdelar har att göra med människans fascination för den mänskliga kroppen, och att vissa helt enkelt är mer intresserade än andra. Man har också jämfört genren med till exempel skräckfilmer som det ju också finns en bred fascination och uppskattning för. Man vet helt enkelt inte riktigt men av någon anledning fascineras många.

Ett annat väldigt typiskt ämne för genren är just satanism. Till skillnad från många band inom till exempel Black Metal är dock detta ofta ett uttryck för att skrämmas och inte något som man lever efter fullt ut. Det finns dock undantag så som till exempel Morbid Angel. Trots denna koppling till genren finns det faktiskt band som håller på med kristen dödsmetall. Ett exempel på ett sådant band är Mortification

startit